Ulusal Kristalografi Derneği 2001 yılında Ankara’da kurulmuştur ve Avrupa Kristalografi Derneğinin (ECA) üyesidir. Kristalografi alanında akademik ve endüstriyel faaliyetlerde bulunan 150’ nin üzerindeki üyesiyle Ülkemizi bu alanda yurtdışında da temsil etmektedir.

UKD’ nin temel amaçları, gençlerin kristalografi alanındaki araştırma ve eğitimlerinin desteklenmesi, çalışmalarında x-ışını tekniklerine ihtiyaç duyan farklı disiplinlerden araştırmacılarla işbirliğinin kurulması, Türkiye' de Kristalografi biliminin anlaşılması, gelişmesi ve yaygınlaşmasına katkı yapmak, bu alanda bilimsel etkinliklerde bulunmaktır.

Kristalografi atomik ve moleküler yapıyı inceler. Kristalograflar, bir malzeme içerisindeki atomların nasıl düzenlendiğini bularak bu malzemelerin atomik yapısı ile özellikleri arasındaki ilişkiyi anlamaya çalışırlar. Kimya , Biyoloji, Fizik, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği gibi farklı bilimsel alanlarda çalışan kristalograflar yaşayan hücrelerden üstün iletkenlere, protein moleküllerinden seramiklere kadar geniş bir yelpazedeki malzemelerle ilgilenmektedir. Günümüzde, amorf ince filmler, membranlar, sıvı kristaller, fiberler, camlar, sıvılar, gazlar ve quazi kristaller gibi çok çeşitli diğer malzemeler de kristalograflar tarafından incelenmektedir. Çok sayıdaki kristalograf kristalleri çalışırken x-ışını kullandıkları için bu alanın adı “x-ışını kristalografisi” olarak bilinir. Ancak modern kristalografide atomik kuvvet mikroskobu, nötron difraksiyonu, elektron kristalografi , yüksek ve düşük sıcaklık, yüksek-basınç difraksiyonu gibi yöntemler de yapı ve fonksiyonu arasındaki gizemli ilişkiyi öğrenmek, anlamak için kullanılmaktadır.