5. Ulusal Kristalografi Toplantısı

17-19 Mayıs 2024


5. Ulusal Kristalografi Toplantısı web sayfası için tıklayınız.

Ulusal Kristalografi Derneği 2001 yılında Ankara’da kurulmuştur ve Avrupa Kristalografi Derneği‘nin (ECA) üyesidir. Kristalografi alanında akademik ve endüstriyel faaliyetlerde bulunan 100’ün üzerindeki üyesiyle ülkemizi bu alanda yurtdışında da temsil etmektedir.

Bağımsız bir bilimsel disiplin olan kristalografi, 1960’ lı yıllara kadar Türkiye’de gerçek anlamda kendini gösterememiştir. Genelde, üniversitelerde jeoloji ve mineraloji alanında eğitim gören öğrencilere, kristal geometri ve kristal optiği ile ilgili bilgiler verilerek, bu bilgiler ışığında kristalin malzemelerin mikroskopik açıdan incelenebilmesi sağlanmıştır. Üniversitelerin bazı bölümleri ile Maden Tetkik ve Arama (MTA) Enstitüsü’nde bulunan sınırlı sayıda X-ışını toz kırınımmetreleri kullanılarak yapısı bilinmeyen örneklerin yapısı tanımlanmaya çalışılmıştır. Fizik ve kimya bölümlerinde hem kristal simetri, hem de kristallerin fiziksel ve kimyasal özellikleri konusunda dersler verilerek daha ayrıntılı yapı analizlerine geçiş sağlanmıştır.

Protein Crystallography and Structural Biology Seminars, 18-22 June 2002, Hacettepe University, Ankara, Turkey
Protein Crystallography and Structural Biology Seminars, 18-22 June 2002, Hacettepe University, Ankara, Turkey
Ulusal Kristalografi Toplantısı, 22-24 Nisan 2004, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun, Türkiye
SAXS: Small Angle X-ray Scattering Workshop, 22-23 November, 2005, Hacettepe University, Ankara, Turkey
2nd International Henry Moseley School and Workshop on X-ray Science (Jointly supported by SESAME and JSPS
Ulusal Kristalografi Toplantısı, 17-19 Mayıs, 2006, Erciyes Universitesi, Kayseri, Türkiye
ECM25, 25th European Crystallography Meeting 16-21 August 2009, Istanbul, TURKEY
Ulusal Kristalografi Toplantısı 7-9 Haziran 2012 / İzmir
International Henry Moseley School and Workshop on X-ray Science June 14-23, 2012
Ulusal Kristalografi Kongresi 17-19 Mayıs 2014 Diyarbakır
Kristal Geliştirme Yarışması 23 Mayıs 2014 İstanbul Sainte Pulcherie Lisesi
IYCR2014 etkinliği 7 Nisan 2014 Gazi Anadolu Lisesi
ECM31 2018

Derneğimizin amacı; üyelerin ortak mesleki, kültürel ve sosyal faaliyetlerini organize etmek, kristalografi alanında eğitimi desteklemek, Türkiye’ de Kristalografi’ nin anlaşılmasına, gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkı yapmak, bu alanda bilimsel etkinliklerde ve yayında bulunmaktır.