Ulusal Kristalografi Derneği Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Canan Kazak (ckazak@omu.edu.trckazak68@gmail.com)
Prof. Dr. Sema Öztürk Yıldırım (semaozturkyildirim@yahoo.com &ozturk@erciyes.edu.tr
Prof. Dr. Onur Şahin (onurs@sinop.edu.tr)
Prof. Dr. Gökhan Alpaslan (gokhan.alpaslan@giresun.edu.tr
Doç. Dr. Resul Sevinçek (resul.sevincek@deu.edu.tr)

2019-2023 Dönemi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Süheyla Özbey
Prof. F. Betül Kaynak
Prof. Dr. Leyla Yıldırım
Prof. Dr. Engin Kendi
Prof. Dr. Yıldırım Aydoğdu

2017-2019 Dönemi Yönetim Kurulu

Prof. F. Betül Kaynak
Prof. Dr. Leyla Yıldırım
Prof. Dr. Musa Sarı
Doç. Dr. Ömer Çelik
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Karayel


2015-2017 Dönemi Yönetim Kurulu

Prof. F. Betül Kaynak
Prof. Dr. Ahmet Erdönmez
Prof. Dr. Leyla Yıldırım
Prof. Dr. Musa Sarı
Doç. Dr. Ömer Çelik


2013-2015 Dönemi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Süheyla Özbey
Prof. Dr. Semra İde
Doç. Dr. Cengiz Arıcı
Prof. Dr. Musa Sarı
Prof. F. Betül Kaynak

2011-2013 Dönemi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Süheyla Özbey
Prof. Dr. Semra İde
Doç. Dr. Cengiz Arıcı
Prof. Dr. Musa Sarı
Prof. F. Betül Kaynak

2009-2011 Dönemi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Engin Kendi
Prof. Dr. Süheyla Özbey
Prof. Dr. Ayhan Elmalı
Doç. Dr. Engin Özdaş
Doç. Dr. Hüseyin Ünver

2007-2009 Dönemi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Engin Kendi
Prof. Dr. Süheyla Özbey
Prof. Dr. Bilal Güneş
Prof. Dr. Orhan Büyükgüngör
Doç. Dr. Engin Özdaş

2005-2007 Dönemi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Engin Kendi
Prof. Dr. Bilal Güneş
Prof. Dr. Ayhan Elmalı
Prof. Dr. Semra İde
Prof. Dr. Rahmi Yağbasan