Ulusal Kristalografi Derneği, Yönetim Kurulu

 

 

Prof. Dr. Süheyla Özbey, Başkan (sozbey@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. F. Betül Kaynak, Sekreter (gulsen@hacettepe.edu.tr

Prof. Dr. Leyla Yıldırım, Sayman (tatar@hacettepe.edu.tr)

Prof. Dr. Engin Kendi, Üye (engin.kendi@gmail.com)

Prof. Dr. Yıldırım Aydoğdu, Üye (y.aydogdu@gazi.edu.tr)

 

2017-2019 dönemi Yönetim Kurulu

Prof. F.Betül KAYNAK,  Prof. Dr. Leyla YILDIRIM, Prof. Dr. Musa Sarı,  Doç.Dr. Ömer ÇELİK, Dr. Öğr. Üyesi Arzu KARAYEL

2015-2017 dönemi Yönetim Kurulu

Prof. F.Betül KAYNAK,  Prof. Dr. Ahmet Erdönmez, Prof. Dr. Leyla YILDIRIM,  Prof. Musa SARI, Doç.Dr. Ömer ÇELİK

2013-2015 dönemi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Süheyla ÖZBEY, Prof. Dr. Semra İDE, Doç. Dr. Cengiz ARICI, Prof. Musa SARI, Prof. F.Betül KAYNAK 

2011-2013 dönemi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Süheyla ÖZBEY, Prof. Dr. Semra İDE, Doç. Dr. Cengiz ARICI, Prof. Musa SARI, Prof. F.Betül KAYNAK

2009-2011 dönemi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Engin KENDİ, Prof. Dr. Süheyla ÖZBEY, Prof. Dr. Ayhan ELMALI, Doç. Dr. Engin ÖZDAŞ, Doç. Dr. Hüseyin ÜNVER

2007-2009 dönemi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Engin KENDİ, Prof. Dr. Süheyla ÖZBEY, Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, Prof. Dr. Orhan BÜYÜKGÜNGÖR, Doç. Dr. Engin ÖZDAŞ

2005-2007 dönemi Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Engin KENDİ, Prof. Dr. Bilal GÜNEŞ, Prof. Dr. Ayhan ELMALI, Prof. Dr. Semra İDE, and Prof. Dr. Rahmi YAĞBASAN